Friday, January 02, 2009

* oryginał zdjęcia przed obróbką graficzną z dodatku CD do miesięcznika "Fotografia" 11/2008

No comments: