Tuesday, June 30, 2009

Mimo dobrej woli płynącej z jego uczucia Mały Książę przestał wierzyć róży. Wziął na powaznie słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
.
So the little prince, in spite of all the good will that was inseparable from his love, had soon come to doubt her. He had taken seriously words which were without importance, and it made him very unhappy.

Thursday, June 11, 2009

You're the best!
Better than all the rest
Better than anyone
Anyone I ever met
.
You're the best! :)