Saturday, April 04, 2009


Im więcej czasu poświęcasz na odzyskanie tego co zostało ci zabrane, tym więcej przecieka ci między palcami...

No comments: