Friday, April 03, 2009

bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia z biegu, tak jakby się wahało, czy iść naprzód, czy zmienić kierunek

No comments: