Friday, April 24, 2009

Óniwersytet Gdański - źródło rzetelnej wiedzy...
bynajmniej tak nam mówili na I roku

No comments: