Saturday, March 03, 2012

1 comment:

Anonymous said...

pomiędzy Starym i Nowym
Testamentem jest
szczelina, tam mieści się sens...